Topbillede

Gårdlauget

Gårdlauget skal sørge for, at vores gårdhave fungerer - at der er tilstrækkeligt med containere til skrald, at anlægget bliver vedligeholdt, at der bliver ryddet sne om vinteren, at den fælles kloakering fungerer, at der foreligger et regelsæt for brug af anlægget, osv. Gårdlauget er bundet af tinglyste vedtægter udformet af kommunen.

Gårdlauget er altså ansvarlig for, at tingene bliver gjort.

Sig velkommen til de nye beboere

Gårdlauget har lavet en enkelt lille, printvenlig velkomst til karréens tilflyttere. Udskriv den meget gerne og del den ud. Velkommen til Skt. Pauls Plads Karréen!

Økonomien og arbejdskraften

Alle karréens beboere betaler via deres husleje til gårdens drift. Disse penge administreres af gårdlauget. Det årlige budget er godt 50.000 kr, hvoraf hovedparten går direkte til vedligeholdelse af gårdhavens faciliteter.

Gårdlaugets arbejde er vidtgående baseret på beboernes frivillige arbejde. Alternativet er at gårdlauget skal købe en lang række serviceydelser, hvilket vil mangedoble beboernes betaling til gårdens drift.

Gårdlaugets bestyrelse organiserer en række "havedage", hvor vi mødes og sammen "passer haven".

Bestyrelsen

Lauget består af repræsentanter for ejerne af karréens ejendomme. I hver ejendom vælges der derfor hvert år en repræsentant og en suppleant til gårdlaugsbestyrelsen.

Gårdlaugets bestyrelse pr 1/19-2018 er sammensat således (suppleanter i kursiv):

Kronprinsessegade 70 / Gernersgade 41
Jørgen M. Jensen   (Suppleant mangler)
Kronprinsessegade 74
Jan Frederik Hansen   Christian Groth
Kronprinsessegade 76 / Gernersgade 45
Rhea Leman   Marianne Laursen
Gernersgade 39
Pernille Stadel (formand)   (Suppleant mangler)
Gernersgade 35 / Skt. Pauls Plads 9
Ole Paulsen   Christian Balslev Strøjer
Skt. Pauls Plads 5-7
Michael Hansen   Carsten Bæk
Skt. Pauls Plads 3 / Skt. Pauls Gade 42
Kurt Hoppe   Brita Kvist
 
Desuden:
Kasserer: Gert Galster, Gernersgade 39 st
Revisor: Christian Groth

Bestyrelsen kan kontaktes direkte på eller - bedre - gennem din lokale repræsentant.

Bestyrelsens arbejde

Der afholdes jævnlige bestyrelsesmøder - se referater her.
Datoen for næste bestyrelsesmøde er ikke fastlagt.

Hvert år i april har gårdlauget ordinær generalforsamling - se indkaldelser, referater, regnskaber, mm. her.
Datoen for næste generalforsamling er 23-04-2019.

Gårdlaugets CVR og bank

CVR
3768 0915
Bank
Nordea, Trianglen
Reg: 2104
Kto: 8473 631 394
Opdateret
16-02-2020