Topbillede

Brug haven!

Vores have er ... vores. Beboernes. Vi bidrager i fællesskab til at haven fungerer og at gårdlauget kan løse sine opgaver.

Det kan du finde i haven

Alle karréens beboere kan frit benytte gårdhavens mange "rum" og faciliteter:

  • Skraldepladsen med containere til skrald og et rum til storskrald
  • Tørrestativet og parkeringspladsen til ladcykler
  • Cykelskurene til almindelige cykler
  • Sandkassen til de mindste børn
  • Redskabsskuret i den ene ende af det inderste cykelskur
  • Terrassen på bagsiden af det inderste cykelskur
  • Plænerne til spil, leg og solbadning

Vis hensyn!

Vores have skal være et dejligt sted, som vi sammen kan nyde godt af. Nogle lægger vægt på at kunne bruge haven til spil og leg, andre på at kunne hvile og nyde solen, og igen andre på, at haven er en fryd for øjet.

For at haven kan opfylde vores forskellige ønsker, skal vi tage hensyn til hinanden. Det vil fx sige:

Affald

Vi sorterer vores affald og har containere stående til de forskellige typer. Læs vores vejledning om affaldssortering.

Storskrald

Vi har en aftale med kommunen om, at de henter storskrald hver anden uge. Vi har tilbagevendende problemer med anvendelsen af storskraldrummet, og det er vigtigt, at du følger vores vejledning om anvendelsen af storskraldrummet.

Cykler

Vi er mange, der cykler, og vi er nødt til at parkere vores cykler tæt for at få plads.
I cykelskurene er der ikke plads til opmagasinering af cykler eller til motorcykler, ladcykler, barnevogne mm. Vi er jævnligt nødt til at fjerne ubrugte cykler med en cykelrazzia.
Vi har lavet en vejledning i, hvordan du kan passe på dit køretøj ved at parkere det hensynsfuldt.

Havemøbler

De borde, bænke og stole, der står i gården, er fælles. Naturligvis må man flytte rundt på dem, men stil dem gerne tilbage. Liggestole, parasoller, legetøj etc, som man selv lader stå fremme, må benyttes af alle.
Hvis du planlægger større gæstebud i haven, så se vores vejledning om gæster i haven.

Grillning

Vis hensyn til dine naboer, når du griller. Stil grillen i behørig afstand fra åbne vinduer og gå ikke fra den, før den er slukket.

Husdyr

Fritgående hunde og luftning af hunde i gården er uønsket. Hunde henvises til området foran kirken eller Kastellet.
Der har i perioder været et problem med kattelort omkring tørrestativerne og på 'den tomme grund'. Katteejerne opfordres til jævnligt at fjerne kattelorte de steder, hvor kattene ynder at besørge.

Tørrestativet

Tørrestativet benyttes af os alle. Vis derfor hensyn og tag dit tøj ned, når det er tørt, så andre kan komme til.

Sandkassen

Husk at lægge nettet over sandkassen, når den ikke er i brug. Også gerne selv om det ikke er dig, der har brugt sandkassen.

Gårdlaugets værktøj og maskiner

Græsslåmaskine, koste, skuffejem, sneskrabere, etc findes i redskabsskuret nærmest sandkassen. De er til fri afbenyttelse af alle. For maskinernes vedkommende skal en repræsentant fra gårdlauget dog forinden vise, hvordan de fungerer.
Husk at sætte tingene på plads efter brugen.

Træer, buske og blomster

Pasningen af havens træer, buske og blomster organiseres af gårdlauget - ofte i forbindelse med havedagene. Gårdlauget træffer også afgørelse om fældning, nyplantning, gødskning og sprøjtning.
Blomsterbede, som er anlagt direkte op til ejendommene, passes dog af ejendommens beboere.

Opdateret
22-07-2019