Topbillede

Pas på din cykel - undgå hensynsløs cykelparkering!

Der er kun begrænset plads i gårdens cykelskure, så vi er nødt til at parkere tæt, hvis der skal være plads til os alle.

Den tætte cykelparkering gør det vanskeligt at komme til sin cykel, cyklerne bliver let filtret ind i hinanden og der er risiko for at de bliver skadede.

Derfor er det vigtigt at tænke på, hvordan man stiller cyklen fra sig.

Pas på din cykel - parkér hensynsfuldt!

Pedalkraft - ja tak!

Brug cykelstativet eller sæt din cykel på ståfod

Uden ståfod eller stativ

Cykler, som bare står lænet op ad stolper eller andre cykler, er til gene.

De er besværlige at flytte, når de står i vejen, og de bliver filtret ind i de cykler, de står lænet op ad.

Har du ståfod på din cykel?

Uden ståfod eller stativ

Lås ikke din cykel fast - hverken til skuret, stativet eller til andre cykler

Låst fast til skur

Cykler, som er låst fast, er vanskelige at flytte, når de står i vejen. Nogle gange kan de kun flyttes med stor voldsomhed.

Cykler, der er låst sammen, vælter sammen og tager andre cykler med i faldet.

Låst sammen

Hvis du bruger cykelskuret, så stil cyklen ind i skuret

Rager ud

Cykler, som rager ud på stierne, er til besvær for alle, der skal forbi dem.

Cykler, som står halvt inde, halvt ude, er til besvær når man vil stille eller hente sin cykel ved siden af dem.

Hvis din cykel er så stor, at den ikke kan være i skuret uden at rage udenfor, er den til gene, og du må parkere den et andet sted.

Rager ud

Hvis du ikke bruger cykelskuret, så husk, at stierne skal være fremkommelige

På stien På stien

Cykelskurene er kun til cykler

Gårdlauget har ansvaret for og opsyn med hvordan der parkeres i gården.

Vi har en særlig parkeringsplads til ladcykler og andre store køretøjer.

Hvis du vil parkere andet end cykler i cykelskurene - fx. barnevogne, knallerter, motorcykler, o.l. - skal du indhente en tilladelse fra gårdlauget.

Store køretøjer
Opdateret
22-07-2019