Topbillede

Storskrald

Hvad er storskrald

Storskrald er det affald, der ikke er plads til i vores containere. Noget storskrald kan du stille i storskraldrummet, noget skal du i stedet aflevere på en genbrugsplads. Det er vigtigt, at storskraldrummet kun bruges til storskrald og at de nedenstående regler følges.

Hvad må komme i storskraldrummet

Kommunen tømmer regelmæssigt vores storskraldrum, men de afhenter ikke hvad som helst. Vi har igen og igen problemer med, at der bliver stillet ting til storskrald, som kommunen ikke henter, og som derfor hober sig op og skal fjernes på gårdlaugets regning - dvs. betalt af beboerne.

 

Det følgende må gerne stilles i storskraldrummet:

 • Møbler, fx sofaer, borde, stole, senge.
 • Tæpper og madrasser.
 • Brædder og gør-det-selv-byggeaffald.
 • Stor elektronik, fx computere, fjernsyn, vaskemaskiner og alt andet der har (haft) ledning. Elektronik afhentes for sig, så stil det samlet.
 • Store metalgenstande, fx ovne, radiatorer, cykler. Cykler skal forsynes med en seddel "Til afhentning".
 • Farligt affald - herunder maling og kemikalier - men husk at ringe til Jeppe 2840 3363 eller Lars 2811 0526, så affaldet kan blive låst inde i giftskabet!.

 

Det følgende må IKKE stilles i storskraldrummet:

Sortér dit affald!
 • Affald, som skal sorteres ud i vores containere, dvs.
  • Forrådneligt eller ildelugtende affald og dagrenovation
  • Hård plast
  • Pap og papir
  • Småt metal og elektronik
  • Batterier
  • Haveaffald
 • Byggematerialer, fx mursten, tagsten, beton - skal afleveres på genbrugsplads.
 • Sanitetsudstyr, fx toilet, vask - skal afleveres på genbrugsplads.
 • Tagplader - skal afleveres på genbrugsplads.
 • Gips - skal afleveres på genbrugsplads.
 • Jord/sten/grus - skal afleveres på genbrugsplads.
 • Imprægneret træ - skal afleveres på genbrugsplads.
 • Glas - skal i glascontaineren i Borgergade (mellem Brugsen og Fakta).
  Store stykker glas, som ikke kan lægges i glascontaineren, kan dog stilles til storskrald. Sæt gerne tape på skarpe kanter!

 

Hvis du skal af med store mængder storskrald - fx fordi du skal rydde dit køkken, et loftrum eller hele din lejlighed - må du ikke aflevere det uden først at have fået grønt lys fra gårdlauget. Der skal sandsynligvis bestilles en container. Dette er gratis, hvis visse betingelser er opfyldt.
Skriv til i god tid.

Hvis storskraldet kommer fra renovering/istandsættelse udført af håndværkere, må affaldet ikke afleveres i storskraldrummet. Lav i stedet en aftale med håndværkerne om, at de bortskaffer affaldet.

Vis hensyn

Inden du afleverer noget i storskraldrummet, skal du sikre sig, at der er plads. Er der ikke plads, så vent. Der bliver tømt hver anden uge. Se hvornår der tømmes næste gang.

Storskraldet skal kunne håndteres af 2 mand uden hjælpemidler. Det skal derfor stilles sådan, at rummet let kan tømmes. Start med at fylde rummet op fra det bagerste hjørne. Sæt ikke dine ting lige indenfor døren, hvis der er plads længere inde i skuret.

Små genstande skal emballeres, så de er til at håndtere - enten ved at bundte det eller komme det i gennemsigtige sække eller åbne kasser. Skarpe eller stikkende genstande skal pakkes ind, så skraldemændene ikke kommer til skade. Søm og skruer skal enten tages ud eller bankes ind.

Genbrug?

Vi har forsøgt at have en genbrugshylde som en del af storskraldrummet, men har desværre kun dårlige erfaringer med, at rummet kommer til at flyde over med småting, som ikke kan håndteres, når rummet skal tømmes.

Opdateret
07-02-2016